Sklad

Sklad pozostáva z 20 ULO boxov, chladenej chodby, dvoch expedičných skladov a priestorov baliarne. Skladová kapacita jedného ULO boxu je od 270 - 370 ton - podľa druhu tovaru.