Technológia skladovania

Spoločnosť AGREL ako jedna z prvých v Európe využíva ULO technológiu na skladovanie zeleniny.  Celý systém a proces skladovania zeleniny je overený a navrhnutý poprednými odborníkmi v uvedenej oblasti. Bežný spôsob skladovania nezaručí maximálnu kvalitu zeleniny, preto sa k spotrebiteľovi dostáva nekvalitný produkt. Po zbere sa plody vyvíjajú  ďalej, až dozrievajú a prezrievajú. Pri bežnom skladovaní plodu dochádza počas tohto obdobia k spotrebovávaniu vlastnej energie plodu, čo sa prejaví odbúravaním zásobných látok – dužiny plodu. Dochádza k jeho rýchlemu znehodnocovaniu. Preto spoločnosť AGREL využíva ULO (Ultra Low Oxygen) technológiu na skladovanie zeleniny, aby tieto nežiaduce účinky minimalizovala. Technológia zabezpečí, aby všetky živiny zostali v plode v takom množstve a kvalite ako po zbere, plod je pevnejší a zachováva si prirodzenú farbu. Technológia ULO zabezpečuje dlhodobú skladovateľnosť plodu.